Mindfulness: Goede investering

Mindfulness ook in economische zin een goede investering

‘Bestrijding van werkstress verdient extra aandacht’ kopt het Nederlands Dagblad op 1 mei 2014.
Een fiscaal econoom, een psychiater en een cardioloog leggen in een overtuigend artikel uit dat betere investeringen nodig en mogelijk zijn.
Mindfulness blijkt bijvoorbeeld een bewezen goede investering.