Over Tinnitus

 

over tinnitus 2In dit boek wordt uitvoerig stilgestaan bij de werking van het gehoor en de rol die de hersenen daarin spelen. Ook worden meerdere oorzaken behandeld die het ontstaan van tinnitus mogelijk verklaren. Tinnitus als gevolg van een behandelbare medische oorzaak en tinnitus als gevolg van gehoorschade en tinnitus voortkomend door allerlei psychologische factoren.

Verder doen de schrijvers aanbevelingen voor behandeling en wat de rol van de hulpverlening daarin zou moeten spelen.

In het boek zijn meerdere verhalen en gedichten opgenomen van mensen die met tinnitus geconfronteerd werden.

Ik vind het absoluut geen zelfhulpboek of  geschikt voor mensen die pas geconfronteerd werden met tinnitus en zich in de wanhoopsfase bevinden. Het boek is meer verklarend en geeft aan dat de patiënt snel deskundige hulp moet zoeken conform de aanbevelingen in het boek. Ik kamp nu anderhalf jaar met tinnitus en menigmaal werd ik al lezende nog steeds overmand met angst en verdriet. Voor mensen in de directe omgeving van de patiënt of hulpverleners of mensen die al redelijk goed met hun klacht kunnen omgaan is dit boek zeker geschikt om zich meer in het fenomeen tinnitus te verdiepen.

Ik zou voor mensen die hulp zoeken een combinatie aanbevelen van specialistische psychologische hulp die bijvoorbeeld het Slingeland ziekenhuis biedt en een mindfulnesstraining die Centrum van Zijn aanbiedt. Het Slingeland ziekenhuis werkt met het boek “Oorzaken”van Arno Liefting, waarin heel veel oefeningen staan in zowel cognitieve zin als zeer uitgebreid meditatieve oefeningen. Cognitieve oefeningen min of meer bedoeld voor mensen die geen ervaring hebben met mindfulness en meditatieve oefeningen (aandacht, toestaan, ervaren , controle, loslaten etc etc) voor mensen met een mindfulness ervaring.

Ik heb zelf ervaren dat bovenstaande een ijzersterke combinatie vormt in de behandeling van de klacht en Arno Liefting geeft op empathische wijze inzicht in de klacht. Het boek “Over Tinnitus vind ik meer een klinische verhandeling. De verhalen van de patiënten zelf zijn soms wel en soms weinig hoopgevend.

Over Tinnitus
Bart Vinck
Uitgeverij Manteau
ISBN 9789022337219
Recensie: Dirk Buijs