Mindful leven, meer dan een trend

Mindfull leven Mindfulness trendHet is haast traditie dat aan het begin van een nieuw jaar trendvoorspellingen worden gedaan op tal van terreinen.  Zowel internationaal als nationaal is er een trend die er krachtig en overtuigend uitspringt: Mindful leven!
Zeer eenduidig en overtuigend wordt voorspeld dat het hierbij meer gaat over een fundamentele omslag dan over een tijdelijke hype of trend. Een antwoord of contra-trend op de afgelopen jaren waarbij overdadige consumptie en vele technische innovaties ons hebben afgedreven van meer innerlijke waarden.
Een ontwikkeling die nog eens versterkt wordt door de economische ontwikkelingen waarbij de groei in geld en kapitaal minder groot is maar anderen waarden steeds belangrijker worden geacht. Zelfs in commercials is te horen dat ‘Groei meer is dan een cijfer’. Mindful leven wordt mainstream. Leven in het NU, volledig aanwezig.

 

Trendsetters en wetenschap
Naast de maatschappelijke ontwikkelingen zijn er meerdere aspecten waardoor ‘Mindful leven’ sterk in de aandacht is toegenomen. Bijvoorbeeld het feit dat trendsetters als Ruby Wax, Steven Jobs en Oprah, meditatie en mindfulness een structurele plek in hun leven hebben gegeven. Maar ook bedrijven als Google, Microsoft en bijvoorbeeld het Britse parlement of de Bank of Engeland maken er inmiddels structureel gebruik van.

Wat zeker ook helpt is het feit dat recent een stroom aan wetenschappelijke onderbouwing is gepubliceerd over de positieve effecten van meditatie en mindfulness. Bijvoorbeeld over een versterking van de emotionele stabiliteit en verbetering van de slaap.  Meer focus en aandacht alsmede verbetering van het geheugen, versterking van de creativiteit, vermindering van stress en een groot aantal andere positieve gezondheidseffecten.

 

JOMO?
Trendsetters spreken voor 2014 zelfs over ‘Het jaar van JOMO‘ , (Joy of Missing Out, als tegenbeweging van FOMO: Fear of Missing Out). Je mag en kan genieten van zaken die je bewust laat schieten, je hoeft niet overal aan mee te doen, je hoeft niet alles mee te maken. En die sociale media ? Die draaien zonder jou ook wel door…
Ook in Nederland wordt de ontwikkeling opgepikt. De NOS signaleert dat 2014 het jaar wordt van bezinning en stilte en het al wat oudere succes van Happinez heeft zeer recent gezelschap gekregen van een nieuw magazine dat zich meer richt op jongeren: Moodiez.
Een brede golf van ontwikkelingen die samen komen in meer dan een trend. Dit keer geen nieuwe gadgets of innovaties waar je ‘echt bij moet zijn’ maar iets dat wij allemaal al in ons hebben.
Thich Nhat Hanh, de Vietnamese leider die een belangrijke rol heeft gespeeld in het verspreiden van Mindfulness in het Westen zei daar ooit over: “Het meest waardevolle geschenk dat wij iemand kunnen bieden is onze aandacht”. En waarom zou je dat geschenk ook  niet aan je zelf geven?

 

Trends zoekgedrag mindfulness

Trends in zoekgedrag 2005-2013